Introductie

Muziekles voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, ADHD, PDD-NOS, verstandelijke handicap/downsyndroom, dyslexie en psychosociale problemen

Muziekles voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis
Deze site is bedoeld voor ieder kind dat ondanks een beperking en/of leerstoornis een instrument wil leren spelen. Bij muzieklesplus gaan we uit van mogelijkheden. De muzieklessen worden gegeven door, Sigrid Heijdra een ervaren psycholoog en musicus.

Iedereen is uniek is en kan op zijn eigen niveau leren en ontwikkelen. Dat gaat het beste in een positieve omgeving, met begrip en kennis van de beperking/leerstoornis, door een docent met een respectvolle houding. Er wordt rekening gehouden met de grenzen die de aanleg van uw kind stelt.

Of er nu sprake is van stoornissen in het autistisch spectrum, AD(H)D, dyslexie, een verstandelijke handicap of psychosociale problemen; muziekles vergroot het zelfvertrouwen, stimuleert de creativiteit en verruimt het interessegebied. Daarnaast wordt hulp geboden bij het inzicht krijgen in en acceptatie van de eigen mogelijkheden. Er is ruimte voor eigenheid en de focus ligt op het ervaren van positieve emoties.

Werkwijze: een persoonlijke benadering

Muzieklesplus biedt tijdens het leren bespelen van een instrument liefdevolle ondersteuning en individuele aandacht, en zorgt voor het aanleren van een correcte houding en ademhaling. Daardoor groeit het zelfvertrouwen. Er wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, het begrijpen van muziek- en gespreksregels en het leren kennen en begrijpen van gevoelens.

In de lessen wordt begonnen met een blokfluit. In overleg kunnen deze lessen worden gecombineerd met klarinet, dwarsfluit, saxofoon of piano. Eventueel kan er volledig op één van deze instrumenten worden overgestapt.

De lessen worden individueel gegeven. In een later stadium wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenspel en het spelen in een ensemble of orkest.

Muzikale vaardigheden worden stapsgewijs aangeboden. De leerling leert het instrument bespelen en noten lezen. Zingen en klappen kunnen een middel zijn om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Ook kunnen spelletjes, gesprekken en houdingsoefeningen daaraan bijdragen.
In de kennismakingsles en de daarop volgende periode zal worden bekeken wat nodig is om uw kind te laten genieten van het maken van muziek.

"Wie muzikale vaardigheden heeft, kan nuances in de taal, zoals veranderingen in de stem, beter en sneller interpreteren. "

Waarom muziekles?

Naast het feit dat het wetenschappelijk bewezen is dat muziekles het algemene intelligentiequotiënt (IQ) verhoogt, stimuleert muziekles de hersenstructuren ook op andere manieren. Onze hersenen zijn zeer gevoelig voor patronen zoals klanken en trillingen. Muziekles zorgt ervoor dat neuronen (zenuwcellen) worden geactiveerd. Er sterven minder hersencellen af en er ontstaan sterkere verbindingen.
De corpus callosum, die alle hersendelen met elkaar verbindt, wordt dikker en steviger. De linker hersenhelft en de rechter hersenhelft kunnen daardoor beter samenwerken, met als belangrijk gevolg dat prikkels beter verwerkt kunnen worden. Concreet betekent dit een betere coördinatie van allerlei handelingen, en een soepelere motoriek.

Muziekles helpt bij het ontwikkelen van de lees- en luistervaardigheden. Wie muzikale vaardigheden heeft, kan nuances in de taal, zoals veranderingen in de stem, beter en sneller interpreteren. De werkelijke boodschap van wat er gezegd wordt, wordt eerder begrepen. Ook ontstaat er een betere focus op wat er gezegd wordt en verdwijnen achtergrondgeluiden makkelijker naar de achtergrond.

Daarnaast heeft musiceren een zeer positieve invloed op de gemoedstoestand van uw kind. Plato schreef al over het vermogen van muziek om mensen psychisch te beïnvloeden. Muziek was volgens hem een medicijn voor de ziel. Nu spreken we meer over het stimuleren van de emotionele intelligentie.

Raadpleeg meer verwante informatie in dit artikel (opent in een nieuw venster)

"Muziekles vergroot de zelfkennis, raakt emoties en ondersteund de persoonlijke ontwikkeling."

Voor wie?

Stoornissen in het autistisch spectrum (ASS).
Jezelf leren kennen is een noodzakelijke voorwaarde om een ander te leren kennen. Jezelf in een ander kunnen verplaatsen is van wezenlijk belang om sociale interacties te kunnen inschatten en rekening met anderen te kunnen houden. Kinderen en volwassenen met stoornissen in het autistisch spectrum hebben hier vaak moeite mee. Muziekles helpt de zelfkennis te vergroten, raakt emoties en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling. Naast het plezier van het leren bespelen van een instrument kunnen ook communicatieve en sociale vaardigheden worden verbeterd.

In plaats van autisme wordt er ook wel gesproken van een prikkelverwerkingsstoornis. De prikkelverwerking in de hersenen verloopt niet optimaal. Er komt veel ’losse’ informatie binnen waardoor het moeilijk wordt om daarvan een logisch geheel te maken en de wereld waarin wij leven te begrijpen. Dit kan bij uw kind gevoelens van angst en onzekerheid veroorzaken en soms zelfs zorgen voor agressie en depressiviteit. Ook hierbij kan muziekles van waarde zijn. In de muziek is sprake van structuur. Het heeft een bepaalde vorm, is helder, voorspelbaar én zeer toegankelijk. De hersenen rijpen nog tot het 25e levensjaar maar ook daarna vinden er nog allerlei ontwikkelingsprocessen plaats. Muziekles stimuleert deze rijping en heeft in die zin invloed op allerlei cognities en emoties.

Aandachtsproblemen (AD(H)D)
AD(H)D oftewel Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder is een aandachts-tekortstoornis en kan zich voordoen in combinatie met hyperactiviteit. Veel kinderen met ADHD zitten vol energie, zijn open en spontaan, geïnteresseerd en creatief. Maar zijn ook druk en (veelal onbedoeld) veeleisend voor hun omgeving. Ze vinden het moeilijk om stil te zitten, zijn luidruchtig en handelen vaak zonder na te denken over de consequenties. Ze laten zich snel afleiden en hebben daardoor ook moeite een taak of opdracht af te maken. Wanneer hyperactiviteit geen rol speelt (ADD) is vaak sprake van slechte concentratie en een korte spanningsboog. Het kind droomt wat voor zich uit en luistert al snel niet meer.

De oorzaak is gelegen in een verstoorde uitwisseling van neurotransmitters (boodschapperstofjes) in het centraal zenuwstelsel, waardoor geen scheiding meer wordt gemaakt tussen belangrijke en onbelangrijke informatie. Het kind krijgt teveel gelijkwaardige prikkels en kan geen keuze maken in wat voor hem belangrijk is.

Muziekles kan helpen bij een betere zelfbeheersing en het ontwikkelen van aandacht en focus. In de les wordt het kind geholpen met het exact sturen van bewegingen wat voor kinderen met ADHD vaak een lastige zaak is. Muziekles geeft meer structuur in de vorming van nieuwe bindingen in de hersenen en versterkt deze. Een kind kan zich meer en meer in deze positieve richting vormen, en leren wat belangrijk is en wat niet.

Dyslexie
Taalproblemen behoren tot de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. Zo’n twintig procent van de kinderen kampt met problemen op het gebied van lezen en schrijven. Deze kinderen hebben ook vaak moeite met luisteren. Kleine verschillen tussen klanken als ‘ba’, ‘da’ en ‘ga’ of tussen ‘o’ en de ‘oe’ worden niet opgemerkt. Dit wordt veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen hersendelen, onder andere de auditieve schors en de hersenschors. Deze koppeling ligt ook ten grondslag aan allerlei andere automatiseringsprocessen waar kinderen (en volwassenen) met dyslexie moeite mee hebben.
Muziekles kan het luisteren flink verbeteren. Stapsgewijs worden de hersenen getraind om muzikale informatie nauwgezet te verwerken. Dit is een actief proces waarbij geluidsprikkels worden gefilterd en bewerkt om er de juiste informatie uit te halen. Klanken en letters onderscheiden moet soms in een fractie van een seconde gebeuren.
Daarnaast geeft muzikale training een verhoogde concentratie. Dat komt door de training van het auditieve systeem. Het maakt de persoon in kwestie minder gevoelig voor achtergrondgeluiden.
Muziek en taal maken gebruik van dezelfde hersengebieden. In de muziek uit dyslexie zich in het moeite hebben met de maat, tempo en het onthouden van de volgorde van de noten. Ook kunnen er problemen ontstaan op het gebied van het automatiseren van de noot naar de juiste greep.

Verstandelijke beperking
Een kind met een verstandelijke beperking loopt de kans in zijn/haar (sociaal-emotionele) ontwikkeling achterop te raken. Begeleiding die zich richt op het beperken van de achterstand is daarom zeer aan te bevelen. Muziekles kan hierbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Spelenderwijs worden allerlei vaardigheden ontwikkeld op motorisch, cognitief en psychosociaal vlak. Muziekbeoefening stimuleert de individuele groei en traint de waarneming, aandacht en het geheugen. Daarnaast is er sprake van plezier en geeft het positieve ervaringen, wat het gevoel van eigenwaarde versterkt en het zelfvertrouwen vergroot.

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap worden vaak extra door muziek aangesproken. Het is een dankbaar middel voor iedereen die moeilijk de juiste woorden kan vinden om zich uit te drukken. Muziek helpt ook om je lekker uit te kunnen leven en gevoelens een plek te geven.

Er zijn vele vormen en gradaties van een verstandelijke handicap. 75% valt in de categorie ‘licht verstandelijke handicap‘. Het IQ ligt dan tussen de 50 en 70. Voor deze mensen zijn er nog veel leermogelijkheden, ook om een instrument te leren bespelen.

Psychosociale problemen
Psychosociale problemen kunnen de ontwikkeling ernstig belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, somberheid, faalangst of een eetstoornis. De problemen kunnen je zo opslokken dat er nog weinig ruimte en energie over is voor andere zaken die voor de ontwikkeling belangrijk zijn. Lichaam en geest zijn uit balans.
Muziekles kan helpen om weer krachten op te doen, de problematiek aan te pakken en de balans te hervinden. Bij muziekplus is er tevens ruimte om emoties op een rijtje te zetten.

Psychosociale problemen kunnen het gevolg zijn van een ontwikkelingsstoornis. Je niet kunnen aanpassen aan de norm, of je leefomgeving niet kunnen begrijpen heeft vaak enorme consequenties. Muziekles vergroot de eigenwaarde en zelfvertrouwen: je kan echt wat!

"Naast het plezier wat het leren bespelen van een instrument met zich meebrengt zullen daardoor ook sociale vaardigheden verbeterd worden."

Over Ons

In 1994 ben ik, Sigrid Heijdra, afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Na een vijftal jaren als psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg te hebben gewerkt ben ik gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2006 ben ik afgestudeerd. Als klarinettiste heb ik in diverse beroepsorkesten gespeeld. Ik heb daarnaast als muziekdocente (klarinet, blokfluit, saxofoon, dwarsfluit en piano) lesgegeven op diverse locaties, waaronder de SKVR in Rotterdam.
Al jaren combineer ik mijn psychologische kennis met mijn muziekpraktijk. In de loop van de jaren en na het bestuderen van vele wetenschappelijke onderzoeken werd mij steeds duidelijker welke (positieve) invloed muziek en muziekles heeft op de ontwikkeling van het individu. Ook merkte ik op dat de meerderheid van de muziekleerlingen bij mij en mijn collega’s een hogere opleiding volgen (hoge cito scores, Havo of meer) en dat kinderen met problemen snel afhaken of er niet eens aan beginnen. Ze kunnen niet mee in de groep, docenten zijn ongeduldig en/of de leerling wordt niet begrepen. Dan is het plezier er gauw af. Heel jammer. Iedereen heeft z’n eigen talenten, ook in de muziek. Muziekles is voor iedereen leuk, goed en waardevol. Tevens is het een belangrijke ondersteuning voor allerlei andere psychosociale en motorische leer- en ontwikkelingsprocessen.
Mijn kennis van zowel de psyche als de muziek maken het mogelijk deze belangrijke aspecten in de praktijk te combineren.

Ik ben getrouwd met Marc Simons, een zeer getalenteerd musicus. Samen hebben we vier kinderen. Een jongen, een meisje en een eeneiige jongenstweeling.

Tarieven

Kennismakingsles, 45 minuten: 25 euro. In deze eerste les zullen aspecten die van belang kunnen zijn voor de algemene ontwikkeling en de muziekles samen met de ouders worden besproken. Kennismaken met en uitproberen van het instrument.

De lessen zijn 50 euro per uur of 25 euro per half uur. Voor kinderen die op reguliere basis lessen gaan volgen zijn er kortingsmogelijkheden

25 euro per halfuur>
</span>
<span class= 50 euro per uur

Muzieklesplus is in gesprek met scholen en betrokken organisaties of er in de toekomst vergoedingen kunnen plaats vinden door gemeente, school of PGB.

Thuis lessen: de lessen kunnen ook bij u thuis plaatsvinden. In dit geval wordt één enkele reis in tijd erbij gerekend, tot een maximum van een half uur. De terugreis is voor rekening van muzieklesplus.

Het lesgeld kan worden overgemaakt naar:
NL03 INGB 0004697676
T.n.v. SM Heijdra te Rotterdam

KvK-nummer 61302341
Btw NL133256170B01
Algemene voorwaarden